Jindřiška Koželuhová

Théta healing pracuje na rovině nejvyšší tvůrčí energie. Jakmile se s touto energií spojíme, vlny v našem mozku přepnou do hladiny théta. V tomto stavu mysli je možné cokoliv změnit, vytvořit, mnohdy neuvěřitelně dynamicky.
Tato metoda umožňuje přistoupit k našim přesvědčením, které ukryty v podvědomí řídí náš život nechtěným směrem. Tato přesvědčení můžeme objevit, vyčistit a nahradit novými.
Je to často velmi překvapivé zjištění o tom, co si v sobě nosíme.
Přesvědčení znamená to, že mysl přijme něco jako pravdivé a skutečné, kdy na emocionální úrovni bývá toto doprovázeno pocitem, že tomu tak určitě je. Například skrytý program “nemohu být zdravý” Vám zřejmě uzdravení nepřinese.
Metoda pracuje se všemi úrovněmi Bytí.
Theta healing není spojeno s jakýmkoliv náboženstvím.